مدارك موردنياز صلـاحيت و رتبه بندی


مدارك مورد نياز جهت رتبه بندي شركت هاي خدماتي، پشتيباني و تامين نيروي انساني

مدارك مورد نياز جهت رتبه بندي شركت هاي خدماتي، پشتيباني و تامين نيروي انساني

فايل پيوست را دانلود كنيد.

سـایـر صـفـحـات:RSS
كلیه حقوق این وب سایت محفوظ و متعلق به انجمن صنفی كارفرمایی شركت های خدماتی گلستان، ثبت 114، میباشد
3 3 3 123 شركت شبكه نگاه